top of page

לפני שמגבשים דעות - כדאי ללמוד את העובדות

מהי המציאות המשפטית של נחל האסי

ישוב וקהילה אינם יכולים להתקיים בתוך פארק ציבורי

אם שמעתם משהו נגד ניר דוד כנראה שזה פייק.

מה הם הפתרונות המקובלים על הרשויות והציבור

חקלאות, מדגה, שמירת טבע ואיכות המים

כל מה שרציתם לדעת על ההיסטוריה של העמק והנחלים

הפעלת נכסי התיירות, גשרים, אישורים וקרקעות

על הניסיון להרוס ישוב בישראל רק כדי להוסיף עוד כמה מטרים לסחנה

המחאה האלימה מייצרת הסתה, שקרים והשמצות על בסיס יומיומי

bottom of page