top of page

לצורך שמירה על הסדר הציבורי,

המועצה האזורית קבעה חוק עזר

עם כללים ברורים להתנהגות במקום. 

העוברים על הוראות אלו

צפויים לקנסות הקבועים בחוק

לחוק העזר המלא

גדה דרומית בתוך קיבוץ ניר דוד שהכניסה אליה דרך החוף הירוק

 

הגדה פתוחה בימים ובשעות הבאים

ללא תשלום וללא רישום מראש

ימי א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:00 ימי שישי בין השעות 9:00 עד 13:00

תפוסה מקסימלית

עד 50 מבקרים בו זמנית

יש להפקיד תעודה מזהה בכניסה 

עיינו בחוק העזר לגדה הדרומית

פתוח לרחצה ללא תשלום

וללא רישום מראש 

 

בימים א'-ו'

בין השעות 9:00 עד 17:00

תפוסה מקסימלית

עד 450 מבקרים בו זמנית

עיינו בחוק העזר לחוף הירוק

ב 01.07.2023 נכנס לתוקפו המתווה החדש של משרד המשפטים
לחוף הירוק ולגדה הדרומית של

נחל האסי בתוך קיבוץ ניר דוד

 

על פי מתווה זה שני האתרים יפתחו לפי התנאים  המפורטים בעמוד זה

שימו לב, לפי מתווה משרד המשפטים
החוף הירוק והגדה הדרומית בקיבוץ סגורים בשבתות, ימי חג וימי זיכרון.

בעונת הרחצה 2024

החוף הירוק יהיה סגור בימים:

יום השואה, יום הזכרון ויום כיפור

וכן שבתוני החגים והשבתות

מכוח הסמכות בדין ובחוק העזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה), התש"ע- 2010 מודיעה המועצה על הכללים שנקבעו להתנהגות במקום:
• השהיה מותרת רק באזור המסומן בתשריט
• השהיה מותרת ל-עד 50 מבקרים בזמן נתון בכפוף להרשמה מראש וחתימה על התחייבות
מתאימה והפקדת תעודה מזהה
• השהיה מותרת רק בימים א- ה' בין השעות 09:00-15:00 ובימי ו' בין השעות 09:00-13:00
• הקמת אוהל, סוכה או כל מבנה אחר אסורה
• השמעת מוסיקה ושימוש בכל סוג של אמצעי הגברה אסורה בכל שעות היום
• הדלקת אש, מנגל ובישול אסורים
• הדיג אסור
• הכנסת כלים חד פעמיים ובקבוקי זכוכית אסורה
• השארת פסולת או השלכתה אסורות.
• עזרו לנו לשמור על הניקיון והשליכו הפסולת לפחים הפזורים לאורך החוף ובחניון.
• יש להקפיד על הוראות חוק העזר
• יש להישמע להנחיות המפקח או נציג הגן/מי מטעמו
• יש לשמור על השקט


העוברים על הוראות אלו צפויים לקנסות הקבועים בחוק !

מכוח הסמכות בדין ובחוק העזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה), התש"ע- 2010 מודיעה המועצה על הכללים שנקבעו להתנהגות במקום:
• השהיה מותרת רק באזור המסומן בתשריט
• השהיה מותרת ל-עד 450 מבקרים בזמן נתון
• השהיה בחוף מותרת בימים א- ו' בין השעות 09:00-17:00 בלבד
• הקמת אוהל, סוכה או כל מבנה אחר אסורה
• השמעת מוסיקה ושימוש בכל סוג של אמצעי הגברה אסורה בכל שעות היום
• הדלקת אש, מנגל ובישול אסורי ם
• הדיג אסור
• הכנסת כלים חד פעמיים ובקבוקי זכוכית אסורה
• השארת פסולת או השלכתה אסורו ת
• עזרו לנו לשמור על הניקיון והשליכו הפסולת לפחים הפזורים לאורך החוף ובחניון.
• יש להקפיד על הוראות חוק העזר
• יש להישמע להנחיות המפקח או נציג הגן/מי מטעמו
• יש לשמור על השקט


העוברים על הוראות אלו צפויים לקנסות הקבועים בחוק!

לחניון החינמי רשמו ב Waze:

"החוף הירוק – חניה" 


שימו לב! הכניסה לגדה הדרומית היא דרך אתר החוף הירוק בלבד


בצד הדרומי של אתר החוף הירוק ישנה עמדת כניסה לגדה הדרומית


 בכניסה לגדה הדרומית יש

להפקיד תעודה מזהה.
הכניסה בהתאם

לתפוסה המקסימלית.

חוק העזר לגדה הדרומית
חוק העזר לחוף הירוק
החוף הירוק בקיבוץ ניר דוד
קיבוץ ניר דוד

החוף הירוק בקיבוץ ניר דוד

bottom of page