מרגש לקבל כל כך הרבה תמיכה מכל הספקטרום הרחב של אזרחי ישראל