top of page

קבלת שבת משותפת ומוזיקלית לקהילת בית שאן וניר דוד

אורחים מבית שאן והסביבה הגיעו לניר דוד וערכו איתנו קבלת שבת משותפת. מחממים את הלב המאמצים לתיקן הנזק שיצרה המחמאה ולמען קירוב לבבות בין שכנים.


קבלת שבת משותפת בניר דוד
קבלת שבת משותפת בניר דוד
קבלת שבת משותפת בניר דוד
קבלת שבת משותפת בניר דוד
קבלת שבת משותפת בניר דוד
קבלת שבת משותפת בניר דוד

הפעילות ביוזמת הרשת עירעמק.

שבת שלום

Comments


bottom of page