top of page

אירוח עמותת ״בית גלגלים״ לילדים בעלי שיתוק מוחין בקיבוץ ניר דוד

15 חניכים עם שיתוק מוחין ברמות שונות ו-14 מלוויהם הגיעו לסופ"ש של הכרות, שמחה, בילוי וחוויה בקיבוץ ניר דוד


באפריל 2019 אירחה קהילת ניר דוד בהובלת חברת הנעורים י'-יב' את קבוצת הבית הצפוני מעמותת "בית גלגלים", לסוף שבוע מפרה ומרגש.הקהילה התגייסה לפרויקט בשמחה רבה וכל אחד תרם את חלקו, אם בהכנת כיבוד ופינוקים, ניקיון המבנים, אירוח וכו'. במהלך סוף השבוע חניכי העמותה בילו בניר דוד, נערכו פעילויות משותפות של הכרות, ארוחת ערב שישי משותפת, שיח וטיולים ברחבי הקיבוץ. מרגש לראות ולהרגיש התגייסות של קהילה שלמה לטובת מטרה משותפת ונתינה למען האחר.

חניכי עמותת ״בית גלגלים״ בעלי שיתוק מוחין מתארחים אצל קהילת ניר דוד
חניכי עמותת ״בית גלגלים״ בעלי שיתוק מוחין מתארחים בקהילת ניר דוד
חניך בעמותת ״בית גלגלים״ בעל שיתוק מוחין ביחד עם ילד בן קיבוץ ניר דוד
חניך בעמותת ״בית גלגלים״ בעל שיתוק מוחין ביחד עם ילד בן קיבוץ ניר דוד
פעילות משותפת לילדים בעלי שיתוק מוחין וילדי ניר דוד
פעילות משותפת לילדים בעלי שיתוק מוחין וילדי ניר דוד

Comentarios


bottom of page