top of page

מעריב: המאבק סביב נחל האסי מציף כמה מבעיות היסוד החברתיות של המדינה

"ניר דוד הוקם זמן ניכר לפני שנוסדה עיירת הפיתוח בין שאן. חברי הקיבוץ פעלו מאז נוסד הקיבוץ בשנת 1936 באופן לגיטימי והקימו את ביתם במקום שבו מצויה פנינת טבע. הם לא גזלו את נחל האסי מאיש. הם לחמו בגופם ובכישרונם כדי להקים את הקיבוץ ולהפריח את השממה, וגם להפוך נחל נטוש לנחל רחב שראוי לזנק אל מימיו."


"המדינה חייבת להם הרבה, וכל ניסיון להמעיט בערך תרומת הקיבוצים למדינה הוא אווילי. הם פשוט בנו במקום שבו הם מצויים כיום את ביתם, ובנו אותו בהצלחה. והנה דווקא בזמן האחרון עולה כוח חברתי רדום ואומר: "הבית שלכם אינו לחלוטין שלכם. הבית שלכם גוזל מאיתנו את ההזדמנות ליהנות אף אנו מאוצרות הטבע השייכים לכלל תושבי המדינה"."


"ומנחל האסי אנו עוברים גם לנחלי טבע אחרים. מסתבר שיש נחלים נוספים במדינה שגם הם יכולים להיות מקור לבילוי חברתי מרענן, כפי שמתארת לנו דנה טבצ'ניק, מנהלת היחידה לשיקום נחלים בחברה להגנת הטבע, ברשימתה ב"דה מרקר" (30.8.2020). יש לנו נחלי טבע זנוחים בישראל, ויש עוד מה לעשות, יש מה לבנות, יש גם מה לשקם. אבל במקום שכוחות חיוביים ובונים יופנו לשם - כוחות של תוקפנות והטרדה מופנים אל מה שבנו חברי הקיבוץ ניר דוד."


קרדיט: מעריב. מדור הנבחרת. דעות. כתב עו"ד אוריאל לין. פורסם בתאריך 24/09/2020

קראו את הכתבה המלאה

Commentaires


bottom of page