top of page

הארץ: הקיבוצים לא גזלו אף דונם מעיירות הפיתוח

״התביעה להשוות את הקצאת הקרקע לחקלאי ולעירוני, היא הזויה כמו תביעה להקצות שטחי קרקע שווים לשחקני טניס שולחן, כדורגל וגולף. תביעה כזו, בשם "צדק חלוקתי" מסולף, אינה קיימת בשום מקום בעולם. אם אזרחים בניו יורק הצפופה יתבעו בשם "הצדק החלוקתי" חלק שוויוני בקרקעות של חוואי טקסס, סביר שישלחו אותם לבדיקה. גם אין "קשת דמוקרטית רוסית", שדורשת ממעט התושבים בסיביר האינסופית להחזיר את שפע הקרקע ש"גזלו" מתושבי מוסקבה וסן פטרבורג ש"נחנקות" בצפיפות נוראית."


קראו את הכתבה המלאה

אדמות חקלאיות בעמק
אדמות חקלאיות בעמק

Σχόλια


bottom of page