top of page

מעריב: אנחנו כבר ב־2020, מדוע שתושבי בית שאן יסתפקו בנחל פשוט?

״לפני שאסחף להרהורים פרועים על נחלים, אומר שאני תומך בזכות הקיבוץ לשמר את נחל האסי העובר בתחומו לעצמו. מותר להם לשחות ולהזמין לשחות את מי שהם רוצים״


״אני לא אוהב את אלה שכאשר הם רואים משהו יפה שמישהו אחד עשה, הם אומרים: היי, גם אני רוצה את זה. מי שרוצה נחל דומה אצלו, שיתאמץ לבנות נחלים כחולים. הדבר, ככל שאני מבין, אפשרי שם בעמק בית שאן. ניתן לביצוע מכל הבחינות, גם מבחינת המים. ובכן, צריך לבצע. לא להשתלט בקול צרוד מקנאה, בטענות צודקות ובעזרת החוק על מה שאחרים ביצעו.

כדי למנוע נזקים בנחל החדש הזה יגבו כסף, שבו ישקיעו בניקיון, בשימור ובטיפוח. לתושבי בית שאן זה יהיה בחינם. זה ירגיז אותי. אני מתרגז גם על דמי הכניסה לסחנה ולשאר הגנים הלאומיים, אבל סידור כזה, שבו מרגיזים אותי, הוא הסידור הטוב ביותר האפשרי.״


קרדיט: מעריב. כתב מאיר עוזיאל בתאריך 28.8.2020.

קראו את הכתבה המלאה

תמונה של נחל
תמונה של נחל

Comments


bottom of page