top of page

קיבוץ ניר דוד אינו מקבל שום רווח מהכניסה לגן השלושה ("הסחנה") ותושבי הקיבוץ לא נכנסים לפארק בחינם.

הקיבוץ משלם עבור מנוי שנתי מרוכז לכל תושביו לפי מספר נפשות. גם לתושבי בית שאן קיימת האפשרות לרכישת מנוי שנתי מוזל ביותר.


גן השלושה (״הסחנה״) נמצא בבעלות משותפת של רשות הטבע והגנים, והמועצה האזורית ״עמק המעיינות״, והן אלו שניהנות מהרווחים בלבד. חלק ניכר מרווחי גן השלושה מיועדים לתפעול ולטיפוח הגן.


לניר דוד, כמו ליישובי המועצה האזורית עמק המעיינות, קיים הסדר שלפיו הישוב יכול לשלם במרוכז דמי מנוי שנתי עבור כל תושביו (לפי מספר נפשות), ואז הם אינם נדרשים לשלם פעם נוספת בכניסה. הסדר שכזה אף הוצע בעבר לעיר בית שאן. בנוסף לכך, לתושבי בית שאן יש אפשרות לרכישת מנוי משפחתי שנתי לשנה מוזל ביותר. ואם לא די בכך, לכל תושבי העמק כולל לתושבי בית שאן יש הנחת אזור בכניסה לגן השלושה/סחנה, ואף חברי ניר דוד נהנים גם כן מאותה הנחה.


הגן כולו נמצא בשטח שהיה שייך בעבר לקיבוץ כחוק. הקיבוץ העביר במהלך השנים שטחים בחזרה למדינה לצורך הרחבת שטח הגן, ללא תמורה. גם כיום, בעיתות עומס, הקיבוץ מאפשר חניות בשדותיו הסמוכים לגן ללא כל תמורה.


גן השלושה מתוך ויקיפדיה
גן השלושה (״הסחנה״). קיבוץ ניר דוד לא מקבל שום רווח מהכניסה לגן. תושבי הקיבוץ לא נכנסים לגן בחינם.

Comments


bottom of page