top of page

לקיבוץ ניר דוד תב״ע מאושרת לבניית שכונה חדשה. הבנייה לא הרסה את נוף הנחל

לקיבוץ תב״ע מאושרת לבנייה והכל נעשה בצורה חוקית. אין לקיבוץ שטח אחר להתרחב אליו. השטח כבר היה בנוי בעבר ואינו כולל ערכי שמירת טבע ונוף.


הקיבוץ אכן מתרחב (כמו כל יישוב בארץ) וקלט 39 מבני הקיבוץ בחזרה לחברות ואנו מברכים על כך. לקיבוץ תב״ע מאושרת לבנייה והכל נעשה בצורה חוקית. השכונה החדשה נבנית במרחק נדרש מהנחל, על פי התקנות. שטח השכונה שימש בעבר ללולי תרנגולים ואינו מכיל ערכי נוף טבעי כלל. גדת הנחל הסמוכה נותרה במצבה הטבעי, בלתי נגישה ואין גם כוונה להנגישה.

לקיבוץ אין שטח אחר להתרחב אליו (מבחינה חוקית). חלקו הצפוני כלוא בין כביש 669 לנחל האסי, במערב גן השלושה וחלקו הדרומי כלוא בין נחל האסי לנחל הקיבוצים.


 התב״ע המאושרת לבניה ופיתוח אזור מגורים בשכונה חדשה שבמזרח הקיבוץ.כל הבניה נעשית בצורה חוקית.
התב״ע המאושרת לבניה ופיתוח אזור מגורים בשכונה חדשה שבמזרח הקיבוץ.כל הבניה נעשית בצורה חוקית.


היתר בניה מהוועדה המקומית
היתר בניה מהוועדה המקומית


השטח שבבניה שימש בעבר ללולי תרנגולות שיצאו משימוש. הבניה החדשה לא פגעה בערכי טבע ונוף.
השטח שבבניה שימש בעבר ללולי תרנגולות שיצאו משימוש. הבניה החדשה לא פגעה בערכי טבע ונוף.


ความคิดเห็น


bottom of page