top of page

שכנות טובה עושים באהבה - עיר ועמק זורמים ביחד

משהו שלא ידעתם על בית שאן & ניר דוד, את זה לא יספרו לכם בחדשות כי זה לא מדמם.


יש כאלה שהאנרגיה שלהם היא לדייק את המחלוקת, להדגיש את ההבדלים מחיה אותם. ויש כאלה שמחפשים לחבר, למצוא את המשותף למרות השוני. אז לנו בארגון יחד יש רכז בעמק המעיינות ועוד רכז בבית שאן, וכשהם חוברים ביחד, יחד עם עוד ארגונים ושותפים, זה מאפשר תנועה של מפגש וחיבור בין אנשי העיר לאנשי הקיבוץ.


ביום שישי האחרון הם קיימו שני מיזמי חיבור, זה החל בחלוקת חומוס תחת הכותרת "שכנות טובה עושים באהבה- עיר ועמק זורמים ביחד" והמשיך בקבלת שבת מוסיקלית על הדשא של ניר דוד יחד עם תושבים מבית שאן הסמוכה.


כנראה אין לרכזים שלנו את המתווה שיפתור את עניין האסי, אבל יש להם את הפתרון למתח, לכעס ולניכור. תודה לכם יוחאי ואליה, בימים כאלה אנחנו צריכים הרבה מהרוח המחברת שלכם ושל השותפים שלכם בעמק, או כמו שאתם קוראים לזה ״גשר מעל מים סוערים״.


חלוקת חומוס משותפת לכבוד שבת
חלוקת חומוס משותפת לכבוד שבת


פוסט מאת שי נווה, 30/08/2020


Comments


bottom of page