top of page

האם הקיבוצים בעמק בית שאן קראו ל-״נחל הקיבוצים״ על שמם?

השם הינו תרגום של שמו הערבי של הנחל ״הג׳מעין״ מלשון ג'מעה (קבוצה). הנחלים מתקבצים לנחל אחד שנקרא ״נחל הקיבוצים״


את נחל הקיבוצים מזינים שני מעיינות גדולים, עין חומה (ג׳מעין) ועין מגדל (עין פואר). הנחל נקרא בערבית על שם המעיין העליון מבין השנים - הג׳מעין.


המילה בערבית היא צירוף מילים של ״ג'מעה״ (קבוצה) ״ועין״ (מעיין).

פירוש השם הינו תיאור לקבוצת מעיינות סמוכים החוברים יחדיו כמעט עם נביעתם לאפיק איתן אחד. כלומר מתקבצים, מכאן השם נחל הקיבוצים. אין לשם קשר לקיבוצי הסביבה.


לתיאור תופעה זו נפוץ בעברית גם המושג ״עיינות״ כמו עיינות צוקים ועיינות כרכרה. עין חומה אכן מורכב ממספר רב של מעיינות הנובעים בסמוך ומתקבצים יחדיו לנחל הקיבוצים.
נחל הקיבוצים
נחל הקיבוצים

בביליוגרפיה

סגל, ד', 2014, דרך המים, לכל מעין יש שם, מים והשקיה, ארגון עובדי המים, מרץ- אפריל 2014, גיליון מס' 533.


Comments


bottom of page