top of page

מדוע נוצרת אשליה שישנם פערים בהשקעה בחינוך לילד בין בית שאן לבין המועצה האזורית עמק המעיינות?

אין כל הבדל בהשקעת המדינה בילדי בית שאן לעומת ילדי הקיבוצים והמושבים בחינוך הרגיל.

אם כך מדוע הנתונים מציגים כי ההשקעה בחינוך לילד בבית שאן היא 4,251 ₪ ובעמק המעיינות 14,299 ₪.

הסיבות לכך הן:

  1. במועצה פועלים מספר בתי ספר מיוחדים עם תקציב גבוה יותר שנותנים שירות לכל מחוז הצפון כולל בית שאן.

  2. הפערים התקציביים בחינוך בין כל המועצות האזוריות לעיריות קשורים להסעות הילדים באוטובוסים.

בשטח המועצה האזורית עמק המעיינות פועלים מספר בתי ספר לילדים אוטיסטים, נוער עם בעיות נפשיות, בעיות משפטיות וכדומה שמשרתים את ילדי מחוז הצפון כולו, כולל ילדים בבית שאן. מטבע הדברים, ההקצבה של המדינה לבתי ספר אלה גדולה בהרבה מבתי ספר של ילדים ובני נוער רגילים. נוסף לכך, במועצות האזוריות ישנן הסעות ילדים בבוקר ובצהרים באוטובוסים הצהובים. הסעות שעולות לא מעט כסף שנחסך מבתי הספר בעיר.


אם מנקים הוצאות גבוהות אלה, ההשקעה של המדינה בכל תלמיד היא זהה. בחינוך הרגיל, להוציא את עלות ההסעות, אין כל הבדל בין ילדי בית שאן לילדי הקיבוצים והמושבים.


ראה כתבתו של יעקב לזר בכנס מדיה.

Commentaires


bottom of page