שם העמק בו שוכן קיבוץ ניר דוד היה ונשאר "עמק בית שאן". המועצה היא זו ששינתה את שמה ל"עמק המעיינות"

שם העמק היה ונשאר ״עמק בית שאן״. השם ששונה הוא של המועצה האזורית. השינוי נעשה ע"י צוות היגוי של המועצה ולא ע״י הקיבוצים.


שמו הגאוגרפי המקובל של החבל היה ונשאר עמק בית-שאן. השם ששונה הינו של המועצה האזורית ״עמק המעיינות״ הכוללת את קיבוצי האזור ומושביו. הלוגו של המועצה שונה כחלק מהמיתוג. המועצה האזורית אינה כוללת את העיר בית שאן שהיא רשות מוניציפלית נפרדת. אין אף מועצה אזורית בארץ הקרויה על שם עיר.


את שינוי שם המועצה יזם צוות היגוי של המועצה האזורית לאור ריבוי המעיינות בעמק. השם אושר על ידי רשויות המדינה ובהן משרד הפנים.

שם העמק הגיאוגרפי נשאר ״עמק בית שאן״. השם ששונה הוא של המועצה האזורית.


האתר בבעלות קיבוץ ניר דוד (תל עמל) - שימוש ללא רשות במידע בו יהווה הפרה של החוק