top of page

קיבוץ ניר דוד שוכן ב- ״עמק בית שאן״ ולא ב- ״עמק המעיינות״. הקיבוץ לא קבע את שמות הנחלים העבריים

שם העמק הגאוגרפי היה ונשאר ״עמק בית שאן״. השם ששונה הוא של המועצה האזורית. השינוי נעשה ע"י צוות היגוי של המועצה ולא ע״י הקיבוצים. שמותיהם של הנחלים: ״נחל הקיבוצים״ (ואדי אל-ג׳מעין), ו-״נחל עמל״ (נחל האסי) נקבעו ע״י ועדת השמות הממשלתית בשנת 1953


שמו הגאוגרפי המקובל של החבל היה ונשאר עמק בית-שאן. השם ששונה הינו של המועצה האזורית ״עמק המעיינות״ הכוללת את קיבוצי האזור ומושביו ברמה המוניציפלית. הלוגו של המועצה שונה כחלק מהמיתוג. המועצה האזורית אינה כוללת את העיר בית שאן שהיא רשות מוניציפלית נפרדת. אין אף מועצה אזורית בארץ הקרויה על שם עיר.


את שינוי שם המועצה יזם צוות היגוי של המועצה האזורית לאור ריבוי המעיינות בעמק. השם אושר על ידי רשויות המדינה ובהן משרד הפנים.

שם העמק הגיאוגרפי נשאר ״עמק בית שאן״. השם ששונה הוא של המועצה האזורית.
שם העמק הגיאוגרפי נשאר ״עמק בית שאן״. השם ששונה הוא של המועצה האזורית.

שינוי שמות המעיינות והנחלים בעמק

ועדת השמות הממשלתית קבעה שמות עבריים ל- 20 מעיינות בבקעת בית שאן כחלק מהמאמץ לעברת את השמות הערביים, ולנסות לשמור על משמעות השם המקורי.

הועדה פנתה (3 בדצמבר 1953) מטעם משרד ראש הממשלה, למועצות האזוריות וליישובי האזור, וביקשה מהגופים לעשות כל שביכולתם על מנת להביאם לידיעת הציבור הרחב, ולהרגילו לשמות העבריים החדשים.


ועדת השמות המרכזית קבעה את שמותיהם העבריים של מעיינות העמק, ולא קיבוץ ניר דוד
ועדת השמות המרכזית קבעה את שמותיהם העבריים של מעיינות העמק, ולא קיבוץ ניר דוד

להעמקה נוספת בנושא שמות המעיינות הערביים ראה מאמרו של דרור סגל ״לכל מעיין יש שם״

Comments


bottom of page