קיבוץ ניר דוד בנה גשר חדש מעל נחל האסי בעקבות דרישה בטיחותית

הגשר המקורי נבנה לפני מעל 80 שנים והוא אינו בטיחותי ולכן נדרש להחליפו ע"י הרשויות. לבניית הגשר החדש אין כל קשר למחאה.


גשר העפר המקורי נבנה בשנת 1937 והוא היחיד המשמש למעבר כלי רכב מהגדה הצפונית לגדה הדרומית. מאחר והגשר תוכנן לסוסים ועגלות, הוא אינו בטיחותי והקיבוץ נדרש על ידי הרשויות מספר פעמים בעבר לסגרו. הגשר החדש נדרש להבנות לפי הסטנדרטים המקובלים: דו מסלולי, מעקות מדרכה להולכי רגל, ותאורה. לפני כ- 10 שנים החל התכנון והוגשו בקשות להשגת כל האישורים וההיתרים מהגופים הנדרשים כחוק. בסוף 2019 כאשר הושגו כל האישורים וההיתרים החלה הבניה. לבניית הגשר החדש אין כל קשר למחאה ותכנונו החל שנים רבות לפניה.

בחודש אוקטובר 2020 הושלמה בניית הגשר החדש במימון מלא של הקיבוץ בכפוף לכל ההיתרים והאישורים.

גשר העפר המקורי נבנה ב- 1937 כשנה לאחר הקמת הקיבוץ. הגשר אינו בטיחותי כיום והרשויות דרשו לסגרו.
הגשר החדש מעל הנחל. הגשר נבנה כחוק בכפוף לכל ההיתרים והאישורים.

כיצד יתכן שבונים גשר על הנחל ללא התערבות הגופים הירוקים?

האתר בבעלות קיבוץ ניר דוד (תל עמל) - שימוש ללא רשות במידע בו יהווה הפרה של החוק