top of page

בית העלמין של קיבוץ ניר דוד הוקם לפני קום המדינה כשנחל האסי היה אפיק פראי שורץ קדחת

בית העלמין של הקיבוץ הממוקם בסמוך לגדת הנחל הוקם בשנת 1937, אחת עשרה שנים לפני קום המדינה, כשהנחל היה אפיק פראי שורץ קדחת. בתקופה זו חברי הקיבוץ עסקו בהישרדות יום-יומית ואיש לא התעניין ברחצה בנחלים.


המת הראשון בקיבוץ היה אחד המייסדים שנרצח בשדות העמק בשנת 1937. בשנת 1940 ניטעה שדרת חרובים לאורך הדרך המובילה לבית העלמין.

מצבה של י.ש אשר נרצח בשדות תל עמל בי״ג כסלו תרצ״ח 17.11.1937
מצבתו של חבר קיבוץ שנרצח בשדות תל עמל ביריות מן המארב, בעת שעבד בשדות הקיבוץ, והותיר אחריו אישה בחודש התשיעי להריונה. י״ג כסלו תרצ״ח 17.11.1937

בבית העלמין קבורים מקימי חומה ומגדל, חברים שנרצחו בפעולות איבה טרם הקמת המדינה, שומרים שנפלו בהגנה על שדות העמק טרם הקמת המדינה, חללי צהל שנפלו בכל מלחמות ישראל, ו- 9 ילדים שמתו ממחלות קשות כטיפוס ומחלות עיניים. בבית העלמין קבורה אישתו של אברהם יפה שהיה חבר הקיבוץ. אברהם פיקד על גדוד 13 של גולני שכבש את העיר ביסאן (בית שאן הערבית) במלחמת השחרור.


בבית העלמין החלו להקבר כ-11 שנים לפני קום המדינה וכ-15 שנים לפני שבית שאן יושבה מחדש ע״י יהודים. בתקופה זו חברי הקיבוץ עסקו בהישרדות יום-יומית: מחלות קשות, הגנה מפני שבטים בדואים עוינים, ותנאי אקלים קשים. איש לא התעניין ברחצה בנחלים ואיש לא התעניין בתיירות.


אנא כבדו את קדושת המקום ואת האנשים הקבורים בו במנוחתם האחרונה.


Comments


bottom of page