top of page

אורכו של מקטע נחל האסי הנגיש לרחצה הוא 560 מטרים והוא זורם בין הבתים בתוך קיבוץ ניר דוד


אילוסטרציה של אפיק הנחל בקיבוץ ניר דוד
אפיק הנחל בקיבוץ ניר דוד

אורך הנחל הזורם בין הבתים הוא 560 מטרים. מקטע זה עבר את מיטב הטיפוח והתחזוקה של חברי הקיבוץ, שהפכו אותו לפינת חמד [להרחבה ראה כאן].

בקצה הקיבוץ הנחל זורם עוד 500 מטרים בשטח פראי ואינו מתוחזק, כך שאין מישהו המעוניין לשחות בו. על פי דרישת הרט"ג, אזור זה נשמר במצבו הטבעי ואין כוונה לפתחו בשל היותו בית גידול טבעי ללוטרות (מין בסכנת הכחדה).

השוואה בין חלקו המטופח של הנחל שעבר טיפוח ונוי לבין חלקו הפראי הזורם מחוץ לקיבוץ
השוואה בין חלקו המטופח של הנחל שעבר טיפוח ונוי לבין חלקו הפראי הזורם מחוץ לקיבוץ

Comments


bottom of page