top of page

אורחי הצימרים והבריכה של קיבוץ ניר דוד חותמים על הנחיה ברורה לא לשחות בנחל האסי

התשלום לצימרים הוא על האירוח, לא על הכניסה לאסי. גם מנויי בריכת השחייה לא רשאים לרחוץ באסי.


כל אורחי הצימרים חותמים על מסמך התחייבות שאינם נכנסים לאסי.

החופים אינם מוסדרים, אין מציל וזו סכנה. לאורך כל האפיק מוצבת גדר עץ למניעת נפילה ושלטים המזכירים את איסור השחייה למי ששכח. עוד מגדיל הקיבוץ לעשות, ומעסיק אדם שמסייר לאורך החופים ותפקידו לאכוף את האיסור. לרשות אורחי הצימרים עומדת בריכת השחייה של הקיבוץ.

 כל אורח בצימרים חותם על מסמך שהוא מתחייב לא לשחות בנחל.
כל אורח בצימרים חותם על מסמך שהוא מתחייב לא לשחות בנחל.

כל המבקרים בבריכת השחייה בקיבוץ שהינם בעלי מנוי, חותמים על תקנון שמגדיר מפורשות את איסור הכניסה לנחל.

תקנון הבריכה ומכון הכושר
תקנון הבריכה ומכון הכושר

גם מבקר שבא לביקור חד פעמי אינו רשאי להיכנס לנחל.

קבלה למרכז הולצר עם איסור כניסה לנחל
קבלה למרכז הולצר עם איסור כניסה לנחל

לאורך גדת הנחל (גם מול הבריכה) יש גדר עם שלטים המורים מפורשות למי ששכח שהכניסה לנחל אסורה, זאת כנדרש בחוק.

שלט הכניסה אסורה למים
שלט הכניסה אסורה למים

Comments


bottom of page