top of page

המדינה מקדמת שני פתרונות מעולים המזרימים את המים לאפיקי נחל חדשים ולפיתוח אתרים הפתוחים לציבור

הקיבוץ מציע לאמץ שני פתרונות ארוכי טווח המקובלים על מוסדות המדינה, אשר ישמרו על קהילת הקיבוץ מפני חורבן, ויביאו צדק חלוקתי לתושבי העמק.


הסדר ״נחל עמל קדום״

פיתוח מקטע חדש של נחל האסי ממזרח לקיבוץ. הפרויקט הובא לאישור בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית מספר פעמים, והושב לתיקונים עקב דרישות רגולטריות שונות. כיום התב"ע – התוכנית עברה את תנאי הסף וממתינה לדיון (ולאישור) של הוועדה. לקיבוץ יש אינטרס ראשון במעלה לקדם את הפרויקט, בשל הימצאותו מחוץ לגדרות הקיבוץ.


התב״ע שהוגשה לוועדה המחוזית עבור פרוייקט נחל עמל קדום״האסי של בית שאן״

מטרת הפרויקט הייחודי בהובלת ג׳קי לוי, ראש עיריית בית שאן, והשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, הוא להזרים את מי נחל הקיבוצים לתוך בית שאן. פרויקט המשלב עיר, טבע ותיירות, שלא היה כמותו בישראל. נחל הקיבוצים יוזרם לתוך שכונת רבין, משם דרך גן אקליפטוס, ובהמשך מוקד נוסף בשכונת אליהו. לבסוף, בצאתו מבית שאן ישוב ויזרום דרך התעלות ההיסטוריות לכיוון שלוחות. עלות הפרויקט מוערכת ב- 60 מיליון שקלים.

האזינו לראיון החשיפה הבלעדי של הפרוייקט אצל חיים הכט ברדיו כל רגע

Commentaires


bottom of page