top of page

גלגלצ: אור ותכלת – כחול ולבן, היכן מופיע קיבוץ ניר דוד בזמר העברי?

במקום מכובד ביותר, ״בזמר הפלוגות״ שכתבו נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, לבקשת מייסד הפלוגות יצחק שדה, כעשור לפני הכרזת עצמאותנו. אלא שהקיבוץ לא נקרא אז ״ניר דוד״, שמו היה ״תל עמל״ והוא חלוץ החלוצים - ראשון ישובי חומה ומגדל.


״קיבוץ ״תל עמל״ ינציח את הנשיא השני של ההסתדרות הציונית, יורשו של הרצל, דוד וולפסון. ״ניר דוד״ על שם דוד וולפסון. העדויות אומרות שדוד וולפסון שעל שמו הקיבוץ נקרא, הוא שהציע להרצל את צבעי הדגל. את הכחול והלבן כצבעי הטלית שהתעטפנו בה כל השנים בתפילותינו בכיסופין לציון.


לפי הכתוב בתורה בקריאת שמע ישראל, ״וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת״. האור והתכלת הם חלופה לצמד כחול ולבן. אור הוא תכלת של הטבע, כאילו לבש הטבע את הטלית. הנה מפרט התלמוד, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע. האור הוא התכלת, כלומר הכחול והלבן.״קרדיט: גלגלצ, ״באופן מילולי״ - פינתו של ד״ר אבשלום קור

שודר בתאריך 14.01.2021


Comments


bottom of page