הפתרונות האפשריים לרווחת הציבור הרחב תוך התחשבות בצרכי הקיבוץ