top of page

עמדת רשויות המדינה לגבי נחל האסי לוקחת בחשבון שלא ניתן לקיים ישוב מגורים בתוך פארק מים לאומי

רשויות המדינה כולן, כולל בתי המשפט, הכנסת, רשות מקרקעי ישראל, הגופים הירוקים, ומנהיגי האזור מכירים במורכבות הנושא, ובצורך למצוא פתרון אשר יאזן בין זכות הציבור לזכויות תושבי הקיבוץ. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה לפתיחת שערי הקיבוץ באופן מיידי. רמ״י דחתה את הטענה שמקרקעי ייעוד צריכים להיות מונגשים לציבור תמיד. מנכ״ל רשות הטבע והגנים מתנגד לפתיחת הנחל לציבור.


בית המשפט המחוזי מ- 2016 אישר את הסכם הפשרה

בהסכם נכתב כי מקום הפתרון צריך להיות מחוץ למשבצת הקיבוץ, והגישה אליו צריכה להיות מחוץ לגדרות הקיבוץ. ״מוסכם כי מיקום התוכנית יהיה מחוץ לשטח המיועד למגורים בקיבוץ (שטח המחנה) וכי הכניסה לשטח לא תיהיה דרך הקיבוץ לרבות לא דרך הכניסה הראשית לקיבוץ״ (סעיף 2)

נוסף על כך, לאחר 5 שנים בית המשפט המחוזי בחיפה התייחס להסכם הפשרה וטען כי לטעמו כלל לא נכון היה לדרוש מהקיבוץ לשאת באחריות התכנונית

בהסכם הפשרה נכתב מפורשות שהפתרון יהיה מחוץ לשטח הקיבוץ.
בהסכם הפשרה נכתב מפורשות שהפתרון יהיה מחוץ לשטח הקיבוץ.

בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשות ח״כ מיקי חיימוביץ, הוכר במורכבות הנושא, והוצג הצורך בפשרה שתיתן מענה לשני הצדדים.


צפו בדיון בוועדה:

ארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הכיר גם הוא במורכבות הנושא וקבע כי יש צורך למצוא פתרון שיאזן בין ״הצורך להבטיח גישה חופשית לציבור אל הנחל - מחד, ועל הצורך לאפשר לתושבי הקיבוץ לקיים שגרת חיים נאותה - מאידך.״

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ללא דיון את הבקשה למתן צו ביניים לפתיחת שערי הקיבוץ באופן מיידי. ״מבלי להפחית בנזק העלול להיגרם לציבור מדחיית הבקשה, נראה כי, בנסיבות המקרה דנן, הנזק הממשי אשר עלול להיגרם לקיבוץ כתוצאה מקבלתה, עולה על הנזק שייגרם, בנסיבות העיניין, לציבור כתוצאה מדחיית מימוש זכות הגישה של הציבור לנחל לפרק הזמן הדרוש לבירור התהליך״. (סעיף 14)

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה למתן צו ביניים לפתיחת השער באופן גורף
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה למתן צו ביניים לפתיחת השער באופן גורף

רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) התייחסה (מרץ 2021) לשאלת בית המשפט המחוזי בחיפה: האם יש למדינה חובה להסדיר תמיד גישה לכל מקרקעי הייעוד? תשובתה של רמ״י הייתה שלפעמים כן ולפעמים לא, והדבר משתנה בהתאם לנסיבות:

״אנו סבורים שזה משתנה בהתאם לנסיבות, צרכים ומגבלות ולשיקולים שמבצעים הגורמים הרלבנטיים המוסמכים בכל רשות ורשות.״ (עמוד 33)

עוד קבעה רמ״י כי במסגרת הליך תכנוני ניתן גם להגביל את הגישה לנחל :

״במסגרת תכנית אפשר לתכנן ו/או להגביל בצורה כזו או אחרת, את הנגישות לנחל.״ (עמוד 34)

רשות מקרקעי ישראל דחתה את הטענה שמקרקעי ייעוד צריכים להיות תמיד פתוחים לציבור
רשות מקרקעי ישראל דחתה את הטענה שמקרקעי ייעוד צריכים להיות תמיד פתוחים לציבור

מנהיגי האזור, ג׳קי לוי ראש עיריית בית שאן ויורם קרין, ראש מועצה אזורית ״עמק המעיינות״, קוראים לאמץ פתרונות ארוכי טווח, שיביאו להרגעת הרוחות ויאזנו בין זכות הציבור לזכויות של תושבי הקיבוץ. ג׳קי לוי, בחסות השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מציעים פתרון ייחודי: הזרמת מי נחל הקיבוצים לבית שאן והזרמת מי האסי לנחל חרוד.


מנכ״ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין התבטא בנושא נחל האסי ואמר כי לדעתו אין להפוך את נחל האסי לפארק מים לאומי. קראו כתבת גלובס בנושא:


צפן בסרטון:


Комментарии


bottom of page