top of page

מדוע למועצה האזורית עמק המעיינות שטח גדול יותר משטח העיר בית שאן?

השטח הבנוי של כלל הקיבוצים בעמק אינו גדול מהשטח הבנוי בבית שאן. כמו בכל מקום בעולם, יש הבדל בסיסי בין ישוב כפרי המקיים חקלאות לבין ישוב עירוני המקיים תעשייה ומסחר. צפיפות האוכלוסין בבית שאן נמוכה משמעותית מערים אחרות בארץ.


חלק מתפקידה של מועצה אזורית, בניגוד לעירייה, הוא לשמור על השטחים הפתוחים בשטחה, למשל הר הגלבוע.


הניסיון להשוות בין שטחי עיירות הפיתוח לשטחי הקיבוצים אינו הגיוני. האם תושבי מנהטן דורשים להתחלק שווה בשווה עם חוואי טקסס ואלבמה בשטחם? בכל העולם בכפר מתפרנסים מחקלאות, ובעיר - מתעשייה, רוב האדמות בעולם הניתנות לשימוש משמשות לחקלאות. רוב רובו של שטח הקיבוצים הינו בייעוד חקלאי ואינו מותר למגורים או לתעשיה או לתיירות.


ההשוואה הנכונה בהקשר של העיר בית שאן היא לערים אחרות בארץ:

מסתבר שצפיפות השטח לנפש בבית שאן (2,482 נפש לקמ״ר) נמוכה פי 2.1 משדרות (4,387 נפש לקמ״ר) ופי 3.5 מתל אביב (8,887 נפש לקמ״ר). אם כך נראה שגודל השטח אינו מגביל את העיר לפרוץ ולשגשג.


ראה כתבת הארץ על היחס בין שטחי הקיבוצים לשטחי עיירות הפיתוח

הנתונים באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2019.


שדה תירס של קיבוץ ניר דוד. בכל העולם היישובים הכפריים מחזיקים ברוב האדמה לצורך עיבוד חקלאיץ
שדה תירס של קיבוץ ניר דוד. בכל העולם היישובים הכפריים מחזיקים בשטחים נרחבים למען עיבוד חקלאי

Commenti


bottom of page