top of page

אם ייערך שינוי חקיקה שיחייב פתיחה גורפת של שערים צהובים, הדבר יחייב כל קיבוץ, שכונה דתית או התנחלות

בתב"ע של הקיבוץ יש היתר להקים מחסומים ושערים לביטחון. אם יערך שינוי חקיקה אך ורק כדי לפתוח את השער בקיבוץ ניר דוד, כל קבוצה שתרצה לבלות בשבת בשכונה חרדית, תוכל לעשות זאת. כל תושב הגדה המערבית שירצה להיכנס לאחת ההתיישבויות יורשה לעשות כך.


בתב"ע של הקיבוץ יש היתר להקים מחסומים ושערים לביטחון. לרוב היישובים הכפריים בארץ יש שער צהוב שמונע כניסה: קיבוצים, מושבים והתנחלויות ביהודה ושומרון.


אם יערך שינוי חקיקה שיגדיר באופן ברור חובה לפתיחת שערים צהובים, חובה זו תחול על כל יישוב בארץ, כולל בקיבוצים, במושבים, בכל השכונות הדתיות ובכל ההתנחלויות. קיים רוב ברור בקרב אזרחי המדינה המתנגד להעברת חוק שכזה, שיכול לערער את כל צורת החיים הכפרית בארץ.

השער הצהוב בניר דוד. באם יעשה שינוי חקיקה שיגדיר חובת פתיחה לשערים צהובים לדבר יהיו השלכות לכל ההתייבשות הכפרית בארץ.
השער הצהוב בניר דוד. באם יעשה שינוי חקיקה שיגדיר חובת פתיחה לשערים צהובים לדבר יהיו השלכות לכל ההתיישבות הכפרית בארץ.Comments


bottom of page