top of page

קיבוץ ניר דוד לא ימנע גישה לנחל הקיבוצים, ולא יבנה בשמורה

קיבוץ ניר דוד לא ימנע גישה לנחל הקיבוצים. לקיבוץ אין כל תכניות בנייה בשטח השמורה או בגדות. בנחל הקיבוצים הוצבה גדר ע״י רשות הטבע והגנים במטרה להשיב צמחי בר שנכחדו לטבע, כחלק מתכנית שיקום אקולוגי.


נחל הקיבוצים זורם במרחק 400 מטרים בלבד מדרום לנחל האסי, והוא פתוח לציבור בניקיון ובחינם. בשונות מנחל האסי החוצה את ליבו של אזור מגורים, נחל הקיבוצים חוצה אזור חקלאי-פתוח, ועבר הכשרה והנגשה מתאימה לקליטת קהל של אלפי מטיילים. שם הנחל הוא עיברות של שמו הערבי: ״ואדי אל-ג׳מעין״, ומשמעותו ״קבוצה״ [להרחבה ראה כאן].


כל חלקו המערבי של נחל הקיבוצים החל מהנביעה ועד גשר העץ הוא שמורת טבע שהוכרזה ב- 2006, ומנוהלת ע״י רשות הטבע והגנים. השמורה כוללת מגוון ביולוגי עשיר, ולו חשיבות אקולוגית. הצמחייה הסבוכה בנחל היא שריד לבית גידול ביצתי שהיה נפוץ לפנים בבקעת בית שאן במהלך מאות השנים האחרונות [להרחבה ראה כאן].

הצמחייה כוללת צמחי מים, צמחי ביצות וצמחי אחו לח כגון: קנה מצוי, אשל הירדן, טיון דביק ופטל קדוש. באזורים לחים למחצה צומחים סמר ימי, אגמון החוף, וערידת הביצות. כמו כן צמחים בסכנת הכחדה כגון: לוטוס צר-עלים, מכבד הביצות, כריך שעיר, וקוצן מכונף.


שיקום הנחל

פרויקט בהובלת רשות הטבע והגנים אשר במסגרתו בוצע שיקום אקו-הידרולוגי ונופי בנחל, שעיקרו פיצול תוואי הזרימה לשני אפיקים מקבילים, והפרדתם. האפיק הדרומי משמש לרווחת קהל המטיילים, והאפיק הצפוני שמור למען בעלי החיים והשבת צמחי בר נדירים שנכחדו. במסגרת פרויקט ההשבה, רשות הטבע והגנים הציבה גדר לאורך כ- 70 מטרים בגדה הצפונית של הנחל, במטרה להגן על הצמחים הנדירים שנשתלו במקום.


לאורך הערוץ האקולוגי נסלל שביל מונגש, מוקמו מרפסות נוף ונבנה גשר עץ המאפשר חציית של הנחל – כל אלה על מנת לאפשר גם לנכים גישה אל האזור הטבעי. למידע נוסף על אפשרויות ההתניידות בפארק המעיינות (כולל לנכים) ראה כאן.

אורך הגדר החדשה הוא כ- 70 מטרים וזו הוצבה במטרה להגן על הצמחים הנדירים שנשתלו במקום.
אורך הגדר החדשה הוא כ- 70 מטרים, במטרה להגן על הצמחים הנדירים שנשתלו במקום.

בניית שכונה חדשה

לקיבוץ תב״ע מאושרת לבנייה של שכונת מגורים חדשה באזור שמדרום לקיבוץ. שטח זה, כמובן אינו חלק משמורת נחל הקיבוצים ולא מגדות הנחל. לבנייה לא תהיה כל השפעה על השמורה, וגם לא על ציבור המטיילים בנחל. לצפייה בתב״ע המיועדת לבנייה שעברה את כל האישורים לחץ כאןComments


bottom of page