לא ניתן לקיים שגרת חיים בתוך פארק ציבורי עם אלפי נופשים